nedjelja, 11. ožujka 2018.

Liturgijsko usmjerenje


Donosimo Pregovor za njigu "Okretanje prema Gospodinu" u kojemu se papa Benedikt, tada još kardinal Ratzinger osvrće na liturgijsko usmjerenje prema Istoku: